ค่าบริการจดทะเบียน  เริ่มต้น  3,000  บาท  ไม่รวมค่าธรรมเนียมจดทะเบียน จ่ายตามจริง  

***จดจัดตั้งบริษัท หรือห้างหุ้นส่วนใหม่  โปรโมรชั่น แถมฟรี   ตรายาง  หรือ  รหัสยื่นเสียภาษีสรรพากร***

ประเภทของการจดทะเบียน